Meer informatie met betrekking tot vuurwerk en wetgeving vind u op onderstaande links:

 • InfoMil

  InfoMil informeert overheden over de implementatie van milieubeleid. Ze zijn een schakel tussen de beleidsmakers van het ministerie van VROM en gemeenten, provincies en waterschappen die dit beleid uitvoeren.

 • Nationaal Centrum voor Preventie

  NCP Certificatie is hèt certificatie-instituut in Nederland op het gebied van inbraakpreventie en brandveiligheid. Certificeren is het afgeven van een onafhankelijke derdeverklaring dat een gerechtvaardigd vertrouwen geeft over het aantoonbaar voldoen aan normen en voorschriften.

 • Nederlands Normalisatie Instituut

  NEN begeleidt het maken van afspraken over producten en werkwijzen, en publiceert deze. We ondersteunen dit proces als onafhankelijk en betrouwbaar partner. Om het gebruik van normen te stimuleren, geven we cursussen en advies.

 • Overheid

  De overheid is van iedereen, voor iedereen, altijd, overal. Van geboorte-aangifte tot de wet op de lijkbezorging, van het stimuleren van theaterbezoek tot het bestrijden van de zware misdaad. Op tal van terreinen neemt de overheid maatregelen, vaardigt wetten uit, ziet toe op naleving.

 • Sire

  SIRE is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt onderbelichte maatschappelijke onderwerpen publiekelijk aan de orde te stellen, bespreekbaar te maken en te agenderen bij burgers,opinieleiders en besluitvormers.

 • Vrom

  Ministerie van VROM staat voor ruimte, milieu, wonen, wijken en integratie. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.