• Ruim 730 vuurwerkdealers werken samen met GBV WECO
  • Inloggen

Bedrijfsinformatie

CO2-neutraal van vuurwerk genieten!

Siervuurwerk is een fantastisch product, onherroepelijk verbonden aan de oudejaarstraditie in
Nederland. GBV-WECO Vuurwerk B.V. produceert, importeert en distribueert uitsluitend
goedgekeurd consumenten(sier)vuurwerk. De afgelopen jaren zijn we samen de wereld door andere
ogen gaan bekijken. We leven op een prachtige planeet, welke we ook graag in volle bloei doorgeven
aan de volgende generaties. In vrijwel alle bedrijfstakken in zowel Nederland als de rest van Europa
gaan we dan ook steeds groener werken. Als GBV-WECO Vuurwerk vinden wij het dan ook erg

belangrijk om ook ons steentje bij te dragen aan een betere planeet. Om dit te realiseren start GBV-
WECO Vuurwerk in 2021 met een duurzaamheidsprogramma onder de naam; (W)ECO Logisch
consumentenvuurwerk! Hiermee zetten we in op duurzame grondstoffen en compensatie van CO2.

Productverpakkingen
Siervuurwerk bestaat veelal uit twee verschillende componenten: de pyrotechnische lading, welke

zorgt voor het prachtige siereffect, en de behuizing/verpakking van het product. In 2019 is GBV-
WECO Vuurwerk begonnen met het verwijderen van de plastic componenten uit de producten. Denk

hierbij met name aan de dopjes en voetjes op onze producten. Inmiddels hebben wij voor deze
producten papieren en kartonnen alternatieven gevonden welke beter zijn voor het milieu. Met trots
kunnen wij dan ook zeggen dan er vanaf 2020 geen producten met plastic componenten meer door
ons worden geproduceerd en/of geïmporteerd.

CO2-uitstoot
We kunnen er inmiddels niet meer omheen, zo goed als alles wat we doen genereert CO2-uitstoot.
Of we het hebben over huizen bouwen, autorijden of ons huis verwarmen, het stoot CO2 uit. Ook het
afsteken van ons siervuurwerk veroorzaakt een CO2-uitstoot, veel minder dan de meeste mensen
denken, maar wel de moeite waard om aandacht aan te besteden. Ons product bestaat grotendeels
uit een verpakking en voor een klein deel uit een pyrotechnische lading. Deze pyrotechnische lading
genereert CO2 als bijproduct wanneer het ontbrandt. Het grootste deel (ongeveer 2/3) van deze
pyrotechnische lading is niet klimaatrelevant, aangezien dit deel afkomstig is van hernieuwbare
bronnen zoals bijvoorbeeld houtskool.
Het afsteken/ontbranden van 1.000 kilogram pyrotechnische lading (ook wel bekend als de netto
explosieve massa (NEM), produceert 156 kilogram klimaatrelevante CO2-uitstoot. Deze cijfers zijn
afkomstig van onderzoek van de CPI, waarin alle componenten van de pyrotechnische lading en
koolstof houdende verbindingen representatief zijn. Om u een duidelijker beeld te geven van de
CO2-uitstoot van ons siervuurwerk kunnen we een goede vergelijking maken met de uitstoot van
benzine: om met vuurwerk dezelfde uitstoot te realiseren als de uitstoot van één liter benzine
kunnen ongeveer 700 vuurpijlen/175 cakes met ieder 10 schoten/9.330 grondbloemen worden
afgestoken.

Fijnstof
Siervuurwerk wordt vaak gepresenteerd als een product met een enorme uitstoot van fijnstof.
In 2019 heeft de VPI (Vereniging Pyrotechnische Industrie) een onderzoek laten uitvoeren naar de
fijnstofuitstoot van siervuurwerk. Dit onderzoek is uitgevoerd door een gerenommeerd Europees
instituut in Duitsland. Tijdens dit onderzoek is de fijnstofemissie van het legaal toegestane vuurwerk
gemeten onder reële omstandigheden. Zowel de meetmethoden als de meetresultaten zijn door een
erkend milieuagentschap beoordeeld en geschikt bevonden. De metingen van dit onderzoek laten
zien dat de feitelijke fijnstofemissie beduidend lager ligt dan vaak wordt beweerd. De uitstoot is zelfs
zo laag, en kort aanwezig door het korte tijdsbestek van oudejaarsavond, dat deze niet vergeleken
kan worden met andere fijnstofuitstoot zoals bijvoorbeeld uitlaatgassen van auto’s.
Daarnaast heeft de fijnstofuitstoot van siervuurwerk nog een andere bijzondere fysieke eigenschap:
het is sterk wateraantrekkend. Hierdoor bindt de fijnstofemissie door siervuurwerk zich na de
vorming zeer snel met het vocht in de lucht, en lost als gevolg van dit effect relatief snel weer op.
Wetenschappers noemen dit effect hygroscopie. Naast deze bijzondere fysieke eigenschappen
verschilt de fijnstofuitstoot van siervuurwerk door de grondstoffen gebruikt in de pyrotechnische
lading. Het bestaat uit oplosbare zouten (in tegenstelling tot de waterafstotende fijnstof van
bijvoorbeeld wegverkeer) en het menselijk lichaam is in staat de fijnstofuitstoot van siervuurwerk
zeer snel uit de longen te verwijderen.
Samengevat is het duidelijk dat siervuurwerk een uitstoot van fijnstof veroorzaakt, en staat het
buiten kijf dat er op oudejaarsavond piekwaarden kunnen optreden die tot hoge uurwaarden leiden.
Er is echter één belangrijk verschil: de wateroplosbare eigenschap. In de meeste steden worden de
toelaatbare daggrenswaarden niet overschreden. De uitstoot van siervuurwerk blijft beperkt tot
oudejaarsavond, terwijl normale (vaak niet wateroplosbare) fijnstofemissie vele weken of zelfs
maanden constant blijft.

Leveringen
Met een dealernetwerk door heel Nederland is GBV-WECO Vuurwerk de laatste weken van het jaar
veel onderweg om alle leveringen te doen aan de dealers. De vrachtbussen welke hiervoor gebruikt
worden hebben een CO2-uitstoot welke vanaf 2021 gecompenseerd zal worden. Ook de kilometers
gemaakt door de vertegenwoordigers van GBV-WECO Vuurwerk worden vanaf 2021 gecompenseerd.

Onze missie
Vanaf 2021 gaan wij ons inzetten om de uitstoot van het geproduceerde- en geïmporteerde
siervuurwerk onder alle merken van GBV-WECO Vuurwerk, en de uitstoot van onze auto’s en
vrachtbussen te compenseren. Om dit haalbaar te maken zijn wij een samenwerking aangegaan met
Trees for All. Trees for All plant op meerdere locaties nieuwe bomen, welke CO2-uitstoot uit de lucht
filteren. Middels de berekeningen en uitkomsten van diverse onderzoeken heeft GBV-WECO

Vuurwerk een sleutel ontwikkeld. Hierdoor zal iedere gram uitstoot veroorzaakt door het door GBV-
WECO Vuurwerk op de markt gebrachte siervuurwerk worden gecompenseerd via Trees for All.